Επωνυμία
DIMVΑΚ SOLUTIONS IKE
Εταιρικό κεφάλαιο
1000€
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
165314003000
Εδρα και ακριβής διεύθυνση,
ΑΘΗΝΩΝ 8, ΑΧΑΡΝΕΣ, 13673

Ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων,
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 14, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ
Εισφορά 39%
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 14, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ
Εισφορά 51%
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 14, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΕΣ
Εισφορά 10%

Ο Ασκών τη διαχείριση,
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ